Правила и Условия

РЕАКТ Риъл Истейтс ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК: 203549223, с административен адрес: гр. София, бул. България 98, вх.Д, ет.6, офис 11.

Преди да продължите, прочетете внимателно нашите законови правила. Ползвайки сайта, вие се съгласявате с тях. Те защитават всички посетители на сайта и ползването на сайта от ваша страна удостоверява съгласието Ви с тези условия.

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги – не злоупотребявайте с тях, не ги възпрепятствайте. Използвайте нашия интерфейс единствено по начина, който е разрешен от закона. 

РЕАКТ Риъл Истейтс ООД си запазва правото да променя условията за ползването на този уебсайт по свое усмотрение. В случай на противоречие между настоящите условия и допълнителните, предимство ще имат допълнителните. Тези промени влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте сайта!

Цялата информация в този сайт, включително текст, снимки, илюстрации, както и всичко останало се управлява от РЕАКТ Риъл Истейтс ООД и е защитено от законите за авторски права и сродните му права на Република България. Съдържанието е с рекламна или информационна цел и е собственост на РЕАКТ Риъл Истейтс ООД или на трети страни (доставчици), които  изрично са позволили използването на техни продукти на интелектуална собственост с цел реклама на техните продукти и услуги.

Използването на услугите и съдържанието в този уебсайт не Ви дава права на интелектуална собственост върху него. Можете да копирате, репродуцирате или използвате съдържанието по някакъв друг начин, единствено и само за Ваша лична, некомерсиална употреба.

Единствено предварително писмено съгласие (включително и-мейл или други електронни средства) на РЕАКТ Риъл Истейтс ООД  дава право за употреба на съдържанието на този уебсайт, по друг начин, различен от личен и некомерсиален. Всички права, които не са изрично дадени, са запазени права на РЕАКТ Риъл Истейтс ООД  и техните партньори.

РЕАКТ Риъл Истейтс ООД  предоставя услугите си с умението и грижата на добър търговец и се надява, че ще Ви бъде приятно и полезно да ги използвате. Съдържанието на този сайт се предоставя единствено за удобство на потребителите с информационна цел и с цел реклама – фирмата не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат от употребата му. Всички дейности, свързани с основния предмет на търговска дейност на РЕАКТ Риъл Истейтс ООД , а именно професионални консултации и посредничество при сделки с недвижими имоти са предмет на писмени договорни отношения между страните, детайлите на които се уреждат в преговори и влизат в сила след подписването им.

Вие като потребители на този уебсайт се съгласявате, че неговата употреба е изцяло Ваша отговорност и се съгласявате да защитавате правата и да не допускате вреди на РЕАКТ Риъл Истейтс ООД и техните партньори. Тези Законови правила описани тук представляват споразумение между Вас като потребители и РЕАКТ Риъл Истейт ООД, техните партньори и всички свързани с тях физически и юридически лица, като отменят едностранно всички други, които изрично не са упоменати тук.

Това споразумение е написано на български език, в България (BUL). До степента, в която всяка преведена версия на това споразумение противоречи на българската версия, водеща сила има българската версия. Във всички възникнали спорове относно неговото съдържание и тълкуване, се прилагат действащите законови разпоредби на Република България.

 

Регистрайте се
и получавайте актуални обяви

Регистрацията в React.bg отнема само няколко секунди.

регистрация
Scroll to top